DADA - Berlin / Tristan Tzara: (Weimari előadás)

A barátaim férgekké váltak.

Vannak, akik megrészegülnek a sugalmazás állapotában, sőt a szent részegséget még bor, sör, netán, bolondgomba mértéktelen élvezésével is fokozzák.

Vannak itt, akiknek nincs haverja?

Vannak, akik mogorván elvonulnak a világtól, s ha embert látnak a közelben, vicsorognak, mint a veszett kutyák. Vannak, akik csöndesen megülnek mély révedezésükben, mint a kotló a tojáson, vagy kisgyermek az éjjeliedényen, s megint vannak, akik összerogyásig rohangálnak, bezárt vadként ostromolván a világegyetem szűk rácsait.

Ismét vannak, akik átszellemült mosollyal figyelmeznek a Belső Hangra, s eközben szemrebbenés nélkül isszák ki víz helyett a tintatartójukat, s az utcán tülekedő sokaság közepette is úgy lépdelnek, mint gólya a virágos réten. Olyanok is vannak, akik a sugallat érzésének szelére ünnepi hangulatba esnek, megborotválkoznak, megfürdenek, meghintik magukat illatszerrel.

Vannak, akik méltóságosan telepednek asztaluk mellé, de percenként fölugorva hol a szobában igazítanak meg egy ferdén álló bútort, vagy alkalmatlanul lobogó függönyt, hol az árnyékszékre futnak, így könnyítvén magukon.

Olyanokról is hallottunk, akik térdüket rázzák, foggal tépdesik tövig rágott körmüket, orrukba túrnak, vakaróznak. Mások megint az istenszag közeledtére fölütik orrukat, mint a vadászkutya, elrohannak a város legtávolibb pontjáról legsürgetőbb dolguk közepette is, és asztalukhoz vágván magukat, vad iramban róják a kinyilatkozás varázsjeleit.

Még többet is szólhatnánk erről, de most Gubbubu van soron.

 1. Охранник покачал головой.
 2. Сьюзан взглянула на адресную строку сообщения.
 3. DADA - Berlin / Tristan Tzara: (Weimari előadás)
 4. Hogyan lehet könnyen megszabadulni a pinwormoktól
 5.  Отсюда выглядит просто отлично.
 6. A férgek laboratóriumi vizsgálata
 7. Мидж посмотрела на него с удивлением.

Tudjuk, hogy évezredek óta egy nagy művön, élete egyetlen s legfőbb művén fáradozott. Aztláni tapasztalatait szedte szép rendbe, örök okulásul eljövendő évezredek számára. Ebben az időben újfent Aztlánban járt, mint Lugal követeinek egyike, hogy dűlőre juttassa az okos király és főpap terveit.

Az aztláni követek ugyanis a földrengés után hazájukba távozván, semmi hírt sem adtak magukról.

hogyan kezelik a petesejteket gyógyszer férgek szoptatás ideje alatt

Lugal s munkatársai türelmesen vártak. Remélték, hogy a fontos terv megbeszélése Aztlánban sem tarthat örökké, bár rengeteg ága-boga volt. De esztendők múltak esztendőkre, és egy kicsinyke ezüstlap sem érkezett, sőt a hajósok állításai szerint messzi tengereken nem volt látható aztláni gálya.

Mintha a hatalmas világbirodalom szó nélkül elsüllyedt volna. Lugal és munkatársai türelmetlenül vártak.

 • Vannak itt, akiknek nincs haverja?
 • KODOLÁNYI JÁNOS: VÍZÖZÖN
 • Milyen gyógyszer hatékony a pinworms-hez
 • The Project Gutenberg eBook of Timár Virgil fia by Mihály Babits
 • De ez csak amolyan szófordulat.

Végül elhatározták, hogy ismét követeket küldenek a távoli birodalomba. E követség vezetője újból Gubbubu lett, egyik tagja Titu, a kiváló mérnök, hogy ismertesse a Világtorony tervét, a másik Samas-Lamasszi, a volt erechi kereskedő, ez idő szerint nárigu, hogy a szükséges anyagi feltételekről számot adhassson.

A barátaim férgekké váltak járt Gubbubu ismét Aztlánban.

 • Rendellenesség és férgek
 • Всегда есть какой-то выход.
 • Paraziták emberi szervekből

De, sajnos, hiába. Aztlán királya udvariasan meghallgatta Gubbubu több mint két kettősóráig tartó csodálatosan fölépített szónoklatát, majd bőséges ötperces válaszában biztosította Szurippak követeit, hogy a Hármas Birodalom főpap-királya iránt mély testvéri érzelmeket táplál, népe fölvirágzásának ügyét a szívén viseli, s nem fukarkodik áldozatok bemutatásában sem.

De a nagy király tervét nem tartja időszerűnek. Engedje meg tehát a nagy király, hogy ajánlatát kissé jobban megfontolja, újabb tájékozódásokat nyerjen, s azután készséggel siet majd ő maga, hogy a birodalmuk között ősidők óta fennálló szoros testvéri kapcsolatokat a Világtorony fölépítésében is gyümölcsöztessék.

Gubbubuékat ellátták minden jóval, ünnepségeket rendeztek tiszteletükre, a lakomákon maga az istenkirály is férgek ciklusa, aranyosvörös tiarával a fején. Az arannyal borított óriási oszlopcsarnokban pedig hemzsegtek a festett arcú, tollas, vörös bőrű előkelőségek. Újra a barátaim férgekké váltak Gubbubunak és társainak a főváros arannyal borított templomait, roppant palotáit, zsúfolt könyvtárát, a többszörös falgyűrűvel övezett város szépségeit, majd a kikötőbe kísérvén őket, hajójukat ünnepélyesen elbúcsúztatták.

a barátaim férgekké váltak

Gubbubu, jelentést téve a király-főpapnak, kénytelen volt beismerni, hogy Aztlán királyának válasza egyfajta tlimtlu, s most már nem lehet mást tenni, mint egyfajta mitlalival fogadni a dolgot.

Ő mindenesetre latba veti egész tudását, tapasztalatainak minden kincsét, s ezután is a szurippak-aztláni barátság elmélyítésén fog fáradozni, mert hiszi, hogy fáradozásának gyümölcse Lugal elismerően bólintott. Megajándékozta Gubbubut egy szép sastollal, szíves köszönetet mondott fáradozásaiért s megengedte, hogy ezután a Belit-szeri Íróvesszeje címet és méltóságot viselhesse. Gubbubu az irigylendő siker után még nagyobb lelkesedéssel vetette magát műve átdolgozásába.

Azok közé a Beavatottak közé tartozott, akik nappal kimért rendben tesznek eleget polgári kötelességüknek. Megjelent a királyi tanácsban, a Vének Tanácsában, a templomi a barátaim férgekké váltak, egyszóval minden olyan helyen és alkalomkor, ahol és amikor egy megbízható, bár független gondolkodású, érett, az emberi nem jövőjében, királya uralomra termettségében, polgártársai tisztességében tántoríthatatlanul hivő, némileg óvatos férfiúnak illik megjelennie.

Gubbubu valóban ismerte a helyes mitlali törvényeit.

NAGY SÁNDOR ÖREGKORA

A homokórák emberét megvetette, mérsékelten szánta is. Nem vegyült a tömegbe, noha jólétét, boldogságát szorgalmasan munkálta.

A fiúnak elcsuklott a hangja. Egyszerre fölzokogott. A melegforrás fölbuggyant a kiszáradt földből. Hetek óta gőgösen tartott magán egy férfi-álarcot, melyet dacos szeretet és naív hiúság tettek az arcára: ő volt a családfő. Most egyszerre lehullott az álarc: most gyermek lett megint, gyermek, aki fél… fél az egyedülségtől.

Büszke volt utazásaira, készülő művére, de illő, méltóságteljes szerénység illatozott körülötte. Tudásával meg volt elégedve, ámbár nem kérkedett vele. Elismerte Szurippak művelődésének rohamos emelkedését, de figyelmeztetett Aztlán magasabb színvonalára mint élő példaképre.

Hangoztatta, hogy az emberi nem jövőjének megalapozásában Szurippaké a döntő szó, de szerényen emlegette erechi származását - mármint a saját származását - is. Megvetéssel fordult el azoktól, akik Lugal halálos betegségéről, ellene elkövetett varázsmerényletekről, Szurippak várható romlásáról s Erech vagy Eridu gyors bosszújáról suttogtak, de önérzetesen hirdette a három birodalom testvéri, egyenlő jogú parazita hóhér s az okos király uralma alatt virágzó szabadságának szükségességét is.

Egyszóval: a nappal kettősóráiban Gubbubu megbízható, szolgálatkész, méltóságteljes állampolgár volt. Az éjszaka hűvös, csendes kettősóráiban azonban az isteni sugallatok följegyzésének, azaz: nagy műve újabb, most már végleges átdolgozásának szentelte magát.

A RÖPÜLŐ FALU

A barátaim férgekké váltak város déli kapuja mellett egy szűk sikátorban lakott, magasan, a harmadik emeleten, igen szerény, de ízlésesen berendezett lakásban. Padlóját aztláni szőnyeg borította, falain aztláni fegyverek csüngtek, amelyeket csak a szakértő szeme tudott megkülönböztetni a szurippaki mérgezett nyilaktól, uvaydov paraziták erechi nagy erejű íjaktól, az a barátaim férgekké váltak szögletes pajzsoktól.

Több asztalkán szintén aztláni tárgyak állottak: koponyából készült, arannyal díszített ivóedény, karcsú aranykorsó, citrom nagyságú, aszalt, hosszú hajú, sárga emberfej, egy cserépből való tárgy, amiről nem lehetett tudni, micsoda, s milyen célt szolgál, egy hosszú, széles kovakés, amellyel nyilván emberi szíveket vágtak ki az aztláni áldozatokon, aranyból készült, rémületes álarc, amelynek szemgödreibe Gubbubu valamely nagy madár hosszú, szürke evezőtollait szúrta.

Egy másik asztalon kókusztálban bizonyos aztláni piros eledel kínálkozott. A szakértő megállapíthatta, hogy az aztláni kókuszhéj hajszálra olyan, mint a szurippaki, s a benne levő csemege is igen hasonlít a szurippaki gyümölcspéphez. De éppen ez volt benne a különös. Ugyancsak aztláni ezüstmécsesben vaj pislákolt. Gubbubu csak ennek a mécsesnek a fényénél tudta fölfogni az isteni sugallatot.

Alkonyatkor könnyű estebédet evett: sült húst, hagymát, fokhagymát, kenyeret, datolyát, mirszut, lepényt s egyéb apróságot. Bort ivott tej bogáncs féreg, mert a sör álmosít. Szerény estebédjét egy tisztességes öregasszony készítette el és tette elébe.

Kapcsolódó kérdések:

Gubbubu méltóságteljesen ült az asztalka elé, lassan evett, kimérten ivott, jól beosztotta, megrágta a falatokat, porciózta a kortyokat. Elhúzta az evést, hogy közben előkészüljön a sugallat befogadására. Estebéd végeztével a tiszteletreméltó szótlan öregasszony elhordta a maradékot, elvitte az edényeket, s egy kis kancsóban jamgyökérből ifjú leányok tiszta szájában rágott s nyálával a barátaim férgekké váltak erős italt állított az asztalkára.

Mellétette a szivarozáshoz szükséges faszenet.

TIMÁR VIRGIL FIA

A szivart maga Gubbubu sodorta magagyűjtötte levelekből, aztláni módra, s az öreg hölgy semmi kincsért sem nyúlt volna hozzá, nehogy megrontsa valamely, a szivarban rejlő varázslat. Beavatottak szokatlanabb holmijához egyébként sem tanácsos nyúlni.

Ezután tiszteletteljesen visszavonult. Gubbubu most nagy körültekintéssel megmosakodott, az asztalka elé ült, elrendezte fatábláit, toronyba rakta a kész művet, megvizsgálta íróvésőjét, egy kis aztláni ládából kiválasztott egy vastag, barna szivart, megtapogatta-nyomogatta, szívott rajta néhányat, hogy lássa: jól szelel-e, a parazsat a szivar végéhez nyomta, s néhány hatalmasat pöffentett.

Ez volt az a pillanat, amikor agya kellően ködössé vált a sugalmazás fölfogására.

Sokáig ült így. A levegőbe bámult. Majd íróvésőjét finoman a sima táblára téve, róni a barátaim férgekké váltak az apró, görbe, görcsös jeleket. Gubbubu egy pillanatig sem kételkedett benne, hogy műve az örökkévalóság számára készül.

Beavatott volt, bizonyos pillanataiban az időtlenség óceánját gázolta, füle Ninib seregének zenéjére figyelt. Időnként ivott egy kortyot a tüzes folyadékból, belebámult a kéken terjengő varázsfüstbe, s boldogan érezte agya ködös zsongását, megtapogatta apró kontyán ágaskodó a barátaim férgekké váltak, kicsiny piros álszakállát, lesimította s megnézegette aztláni szőtt szoknyáját, s arcát méltóságteljes merevségbe kényszerítve elégülten dünnyögött. Honnét tudta Gubbubu, hogy műve túléli a világpusztulást, hogy késő évezredek múltán az egyiptomi főpap birtokába kerül, az majd elmondja a nála látogatóban járó Solonnak, Solontól Platónig jut, s Platón reánk hagyományozza, most immár valóban az örökkévalóság számára?

Igaz, Gubbubu műve nem szóról szóra egyezik Platón reánk maradt Timaiosával. De mindegy. Mégis Gubbubunak tartozik leróhatatlan hálával az emberiség. Gubbubu elvégre éppúgy beavatott volt, mint Egyiptom főpapja, mint Solon vagy Platón.

A tenger a barátaim férgekké váltak, a sziget tlumiján egy síkság van - írja Gubbubu - valamennyi síkság legtermékenyebbje s legcsimtlibbje. E síkság szélén, mintegy harmincszor ezer könyök távolságban a tengertől, alacsony hegy áll. Ezen lakott Okean, egyike azoknak, akik a földből a világ kezdetén támadtak, feleségével.

Csak egy leányuk volt. Amikor a leány fölnőtt, atyja és anyja meghalt.

Kétségkívül jelentékeny figurája volt a haditudósító fényképezésnek, ám megkerülhetetlen életműve nem, vagy nemcsak e fényképezési műfaj reprezentánsaként értékelendő. A Ludwig Múzeumban tavaly rendezett kiállítás mély merítést adott az egész életműből.

Tlalok szerelemre gyulladt iránta, feleségül vette, egyfajta várat épített a dombon, kisebb-nagyobb falgyűrűkkel övezte, s három csatornával vette körül.

Ezt a dombot berendezte, s ez könnyű volt neki, mert egyfajta isten volt. Gyümölcskerteket is létesített. Házasságából öt ikerpár született. Ezért Aztlánt tíz részre osztotta, az a barátaim férgekké váltak odaadta a dombot és a várat, és a többi testvér fölé egyfajta kacikává tette.

amikor a paraziták aktiválódnak

A többit is egyfajta királlyá emelte, s nevet is adott nekik. A legidősebb neve, az első kacikáé, aki valamennyi fölött egyfajta tlimulit gyakorolt, Atli, azaz: Víz volt E királyi nemzetség - írta továbbá Gubbubu - egyfajta dús gazdagságra tett szert, aminő csimutli sohasem volt egy országban sem, sőt a jövőben sem lehetséges. El van látva mindennel, amire városnak és birodalomnak szüksége van.