BERDA JÓZSEF ÖSSZEGYŰJTÖTT VERSEI

Miért szagolja a lehelet korhadt tojást. Krúdy Gyula: Álmoskönyv - Tenyérjóslások könyve

Egyébként az Édenkert elbeszéléseinek megvolt az a tendenciájuk is, hogy becsületességgel az ember a legtöbbre viszi. Ez ellen nem lehet semmi kifogásunk, és szívesen emlékszem vissza a szegény Ruženka esetére, akinek a becsületessége három folytatásra terjedt.

Karácsonyest volt. Ruženka szüleinek a leánykájukon kívül csak egy hasáb fájuk volt a házban. Ruženka ment hát, hogy felszedje a földről a szenet, amit elhullajtanak a szeneskocsik.

Cipelte hóna alatt a kosarat, és sírt, mert tudta, hogy amit tesz, bűn. A szén másé, és ha a hulladékot felszedi, lop.

Nagypéntek en erdőben járni, fészket szedni vagy folyóparton időzni: jegyez sok szerelmi csalódást ez évben. Nagypénteken templomban lenni: anya halála. Nagypénteken mosni: szomorú húsvét.

Jogi szempontból persze csupán leleteltitkolásról van szó. Ruženka mind ez ideig nem lopott.

Sírt hát az utcán, annyira, hogy megálltak az emberek, köztük egy pompásan öltözött úr is. Tréfán kívül: a szóban forgó úrnak csak a bundája megért testvérek között is egy sarokházat. Nos, ez a bundás úr volt a tulajdonosa a szénnagykereskedésnek.

Valamelyikén ama nevezetes banketteknek, melyek hirhedett északi utazóink tiszteletére a kettős monarchia két fővárosában adattak, egyike a megtisztelt hajósoknak, a kebleket megnyitó szőlőnedv befolyása alatt sub rosa őszintén megvallá, hogy ők bizony egy pajtást ott felejtettek a Tegethoffon. Egy Pietro Galiba nevű dalmatiai születésű magyar fiut. A dolog úgy történt, hogy a matróz fagydaganatban szenvedő kezeit és lábait oly nagy mértékben betalálta dörzsölni dr.

Megkérdezte Ruženkától, mért sír annyira, s amikor Ruženka elmondta, hogy szenet szed a földről, de amit tesz, az bűn, és hogy ő inkább megfagy, az úr így szólt hozzá: - Becsületességgel a legtöbbre viszed! Ezzel hazakísérte Ruženkát a szüleihez, adott nekik száz forintot, küldött egy vagon szenet, és Ruženka apját megtette palotája portásának.

Mondanom se kell, hogy gyermektelen volt, Ruženkát örökbe fogadta.

Ez magától értetődik. Később hasonló elbeszélést olvastam a Cseh Ifjúban. Ott a leánykát Helenkának hívták, és a szülei elküldték az erdőre fáért. Így hát Helenka az erdőben sírt. Rátalált a gróf, Helenka apját megtette kerülőnek, Helenkát pedig iskolába küldte. Ma Helenka a grófné komornája.

Я решила ее издать. - Издать? - Он с сомнением покачал головой.  - Издать. - Некоторые идеи о протоколах вариативных фильтров и квадратичных остатках. - Стопроцентный бестселлер.

Hogy még mindig becsületes-e, azt nem tudni. Ebben a lapban csupa pogány csecsemőről volt szó. Kínaiakról, szerecsenekről, indiánokról.

férgek ellen felnőttek számára

Egy lenyűgöző cikk arról számol be, hogy egy kínai anya mennyire szeretné megkereszteltetni újszülöttjét, s milyen nehézségekkel jár ez. Éppen lázadás tört ki. Felvonult a hadsereg.

JAROSLAV HASEK: DEKAMERON

Mindkét oldalon rengeteg halott és sebesült, s ebben miért szagolja a lehelet korhadt tojást zűrzavarban sikerült a misszionáriusnak megkeresztelnie a csecsemőt, de abban a pillanatban leütötték mindkettejük fejét. Az anyát karóba húzták, utána pedig ez állt ott: "Folytatás a következő számban. Aztán ajánlgatták nekünk az Afrikai Visszhangot, de amikor pénzt kunyeráltam rá, boldogult nevelőapám megrázta a fejét, és így szólt: - Kedves fiam, ebben megint valami tolvajságot gyanítok!

Pedig istenfélő keresztény ember volt. Hites bírósági szakértők Valahányszor bírósági hites szakértőkről hallok, eszembe jut Špála úr, aki petróleumban és darában miért szagolja a lehelet korhadt tojást bírósági hites szakértő. Akik egy kávéházba jártak vele, mind utálták. Špála úr a hetedik emeletről nézett le rájuk. Szerinte valahányan nyomorult földi férgek voltak, mert nem értettek a petróleumhoz.

  1. Вернулся лейтенант с маленькой коробкой в руке, и Беккер начал складывать в нее вещи.
  2.  «Следопыт»? - Он, похоже, был озадачен.

Korlátolt barmoknak tartotta őket, félhülyéknek, mert még a darához sem értettek. Az embereket nulláknak, fölösleges földterheinek nézte, s jómaga oly magasan trónolt fölöttük, mint a Himalája a szemétdomb fölött. Barátságtalan és rideg volt környezetéhez, ezekhez a tudatlan alakokhoz, akik fölött fenn a magasban napként ragyogott csodálatos értelme.

Tekintete metsző volt, jéghideg. Megértette, hogy híres és dicső férfiú létére nem mosolyoghat barátságosan és barátkozón, hiszen névjegyén ez áll: Václav Špála kereskedelmi tanácsos és magánzó, a petróleum és a dara hites bírósági szakértője.

Mit jelent minden tudomány és művészet a petróleumhoz és darához képest?! Valahányszor a tárgyalóteremben elmondotta szakértői véleményét, hangja elragadtatottan, lelkesülten csengett: - Az általam miért szagolja a lehelet korhadt tojást petróleum világos, áttetsző folyadék, megízlelve naftától keserű. Ekkor értettem meg, miért oly mélabús a tekintete. Ha valakinek az igazságszolgáltatás érdekében petróleumot kell nyalnia Mily hévvel mennydörgött szava a tárgyalóteremben, miért szagolja a lehelet korhadt tojást emelt hangon elmondta szakértői véleményét a daráról: - Az általam megvizsgált dara zsíros tapintású, ami azzal magyarázható, hogy nem szárították ki kellőképpen.

A daraszemek részletes tanulmányozása során megállapítottam, hogy a szemcsék felaprítottak, csonkák voltak, valaki tehát szándékosan csökkentette a dara minőségét. Ez volt tehát Špála úr.

paraziták, hogyan lehet megérteni

Később emlékezőtehetsége meggyöngült, s egy napon, szakértői véleményt mondva az általa megvizsgált daráról, imigyen mennydörgött: - Az általam megvizsgált dara világos, áttetsző folyadék, megízlelve naftától keserű.

A nagytekintetű törvényszék azonban ezen sem akadt fenn, a vádlottat elítélte élelmiszer-hamisítás miatt. Špála úr emlékezőtehetsége azonban mind jobban miért szagolja a lehelet korhadt tojást, s utolsó szakértői véleménye így hangzott: - Az általam megvizsgált darát nem tartották lezárt palackokban, s nem látták el a palackot figyelmeztető cédulával, melyen fel kellett volna tüntetni, hogy a palack tartalma világítási célokra szolgál.

AZ ÉSZAKI POLUSIG.

Ismertem még egy hites bírósági szakértőt, név szerint Havel urat. A sors szeszélyéből ebszakértő lett belőle. Azok közé az emberek közé tartozott, akikről azt szokták mondani, hogy mindent tudnak, amit csak a kutyákról tudni mindenféle helmint. Ez az úriember úgynevezett prófétai, ihletett bírósági szakértők közé tartozott; ez egy vidéki kis faluban mutatkozott meg, helyszíni szemle alkalmával a jelenlevők nem kis megrökönyödésére.

Két szomszéd hajba kapott, az összezördülés oka az volt, hogy kártyázás közben az egyiknek balszerencsés véletlen következtében két ász esett ki a kabátja ujjából. Ezzel persze megszakadtak köztük a diplomáciai kapcsolatok, s a határincidens odáig fajult, hogy az egyik a maga telkén lelőtte az ügyetlen játékos kutyáját.

okozhatnak-e paraziták csalánkiütést

A kárvallott kártyabűvész beperelte szomszédját, és háromszáz korona kártérítést követelt a kutyájáért. Havel urat a gyászos eset után három esztendővel felszólították, mint hites bírósági szakértőt, hogy foglaljon állást férgek fertőzésének tünetei ügyben.

Havel úr megérkezett a tetthelyre, s elrendelte, ássák ki a halott eb tetemét. Sokáig tartott, míg végre rájöttek, hol van a kutya eltemetve. A hites bírósági szakértő átható pillantást vetett a korhadt csontokra, és imigyen szólt: - Miért szagolja a lehelet korhadt tojást eb nagy testű fajtához tartozott, tiszta vérű bernáthegyi volt, szőre sárga foltosan fehér, esetleg fehér foltosan sárga, a neve, mint látom Vannak azonban kevésbé ihletett bírósági szakértők is.

Egy gyújtogatási szakértő - ahogy a bíróságnál tréfásan nevezik őket - szakértői véleményében megállapította: - Nem állíthatom nyugodt lelkiismerettel, hogy a csűrt felgyújtották volna, mégpedig olyképpen, hogy a szalmát petróleummal öntözték volna meg, mivelhogy, miként megállapítást nyert, a közelben egyetlen üres petróleumos flaskót sem találtak, továbbá megállapítást nyert, hogy a csűrben egy szál szalma sem volt, s harmadszor, mint hallottam, a csűrbe a mennykő csapott bele.

Ezek tehát a bírósági szakértők, akik semmi esetre sem hajlandók hallgatni, s kötelességüknek tartják, hogy minél többet mondjanak a nagytekintetű törvényszéknek és a közvéleménynek.

Egy esküdtbírósági tárgyaláson a hites bírósági írásszakértő azt bizonygatta, hogy a vádlott kétségtelenül saját kezűleg írta alá a váltót, mivel a b-jének kerek hasa van.

hogyan lehet megszabadulni az ascaris petéktől minden vászon parazita

Látható tehát, hogy gyakran kerül sor nézeteltérésre a bírósági szakértők és a vádlottak, illetve védőik között. A prókátor kötelessége úgy látszik az, hogy mindig kétségbe vonja a bírósági szakértői vélemények fontosságát. A legtöbb hibát az írásszerkesztők véleményeiben találták. A védőügyvédnek ilyenkor viszonylag könnyű a dolga. Az es nagy bécsi pörre hivatkoznak, amelyben a bíróság elítélte a vádlottat, s két évvel később önként jelentkezett az igazi tettes, bevallván, hogy ő írta a levelet, amely miatt egy ártatlan embert húszévi börtönre ítéltek.

A KI A SZIVÉT A HOMLOKÁN HORDJA

Ebben a pörben egyébként gyilkosságról volt szó. Az áldozatot levéllel csalták el a bűntény helyére, s az írásszakértők egybehangzón úgy nyilatkoztak, hogy a levelet az ártatlanul elítélt vádlott írta. Egy védőügyvéd alapjában támadta meg a bírósági írásszakértők véleményének komolyságát: - Manapság az iskolákban, főleg a kereskedelmi iskolákban ugyanazt az írásmódot használják.

Az emberek több mint ötven százalékának ugyanaz a kézírása. Bebizonyosodott továbbá, hogy az emberek több mint húsz százalékának nincs saját, állandó kézírása, s alkalomról alkalomra másképpen írnak.

Egy bírósági írásszakértő kijelentette, hogy a levelet fiatal lány írta izgatott idegállapotban. A levélíró azonban a leányzó nagypapája volt. Nemrég egy törvényszéki tárgyaláson kínos helyzet állt elő. Bírósági írásszakértő véleményét kérték egy levélről, amelyet gépen írtak. Mit tehetett a szerencsétlen szakértő? Esküjéhez híven elmondta, hogy a levelet írógépen írták, amelynek rendszerét és típusát nem képes megállapítani, és az sem ismeretes előtte, tud-e egyáltalán a vádlott gépen írni.